Nghiên cứu tình huống | Đọc về khách hàng của chúng tôi

 

Khám phá bí ẩn vũ trụ với WORKNC

Một tổ chức nghiên cứu tại Thụy Điển đã dùng các chi tiết cơ khí sản xuất bởi WorkNC để nghiên cứu cấu trúc của vũ trụ.

 

Tự động hóa cấy ghép nha khoa với WORKNC Dental

WorkNC DENTAL tự động hóa 2 quá trình sản xuất cơ bản và hóc búa nhất cho một công ty cấy ghép nha khoa nổi tiếng tại Đức.