Support and Services

Hexagon không chỉ được biết đến là một nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các giải pháp phần mềm công nghiệp mà tên tuổi Hexagon còn gắn liền với Dịch Vụ.
Nhiều nhà cung cấp phần mềm luôn đầu tư phát triển software nhưng họ lại rất chi li trong việc đầu tư nguồn lực cho dịch vụ và hỗ trợ khách hàng để tiếp tục cuộc chơi. Riêng chúng tôi có suy nghĩ khác biệt.
 
Dịch vụ Hexagon luôn được phân phối theo các hình thức như: hỗ trợ kĩ thuật, đào tạo và tư vấn.
 
 
News Icon

Hexagon Software Maintenance Agreement (SMA)

Chi phí tài chính của thời gian chết không có kế hoạch có thể tốn kém và dẫn đến chi phí bổ sung cho doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi hiểu rằng điều quan trọng là tối đa hóa năng suất, đó là lý do chúng tôi cung cấp Hexagon SMA, được thiết kế đặc biệt cho thành công của bạn.

Support Portal Icon

Hexagon Customer Portal

Dành cho khách hàng đăng nhập vào cổng hỗ trợ VERO, hãy vào đây để nhập các cuộc gọi hỗ trợ, tải nhứng phiên bản sản phẩm mới nhất và giải quyết bất kì vấn đề nào liên quan đến cấp phép.

Customer Portal Help

Hexagon Customer Portal - Help

Dành cho khách hàng cần tạo một login vào cổng hỗ trợ khách hàng Hexagon (VCP) hoặc tạo một cuộc gọi hỗ trợ mới

Training Icon

Training

Tìm hiểu về lớp học và các khóa đào tạo trực tuyến của chúng tôi

Latest Release Icon

Thông tin mới nhất

Thông tin mới nhất về Hexagon 

Release History Icon

Lịch sử ban hành 

Xem những cải tiến qua các phiên bản phần mềm tại đây 

System Requirements Icon

System Requirements

Yêu cầu đặc điểm phần cứng tối ưu để chạy WORKNC khi nó hoạt động tốt nhất.

Newsletter Icon

Remote Customer Support - TeamViewer

Áp dụng khi chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi khuyên sử dụng Teamviewer để kết nối và nhận hỗ trợ