Vero Software Việt Nam- Giám đốc bán hàng CAD CAM 

Nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của thị trường CAD/CAM tại Việt Nam, Vừa qua hãng phần mềm Vero Software đã chính thức tuyển Giám đốc Bán hàng mới cho khu vực.
 

WorkNC - Gia công CNC chi tiết máy bay

Gia công CNC chi tiết máy bay phần mềm WorkNC CAD/CAM.

WorkNC CAD CAM - PHIÊN BẢN 2018 R2 

WorkNC - Giải pháp CAD/CAM tự động hóa hàng đầu chuyên gia công những chi tiết có phức tạp với độ chính xác cao chính thức ra mắt phiên bản mới nhất- WorkNC 2018R2, đây là một khởi đầu mới cho phép bạn tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm.