Vero Software trở thành Hexagon MI

Từ tháng 1 năm 2019, Vero Software sẽ thay đổi tên gọi và nhận diện thương hiệu. 
 

WORKNC - Gia công CNC chi tiết máy bay

Gia công CNC chi tiết máy bay phần mềm WORKNC CAD/CAM.

WORKNC CAD CAM - 2018 R2 VER

WORKNC - Giải pháp CAD/CAM tự động hóa hàng đầu chuyên gia công những chi tiết có phức tạp với độ chính xác cao chính thức ra mắt phiên bản mới nhất- WORKNC 2018R2, đây là một khởi đầu mới cho phép bạn tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm.