Vero Software trở thành Hexagon MI

Từ tháng 1 năm 2019, Vero Software sẽ thay đổi tên gọi và nhận diện thương hiệu. 
 

WORKNC - Gia công CNC chi tiết máy bay

Gia công CNC chi tiết máy bay phần mềm WORKNC CAD/CAM.

Hexagon Production Software Việt Nam Tuyển Dụng

Hexagon Production Software cần tuyển 1 kỹ sư phần mềm CAD/CAM Làm việc tại văn phòng đại diện Hà Nội.